Pronto expert care legno čiastiaci prostriedok na nábytok - 500 ml

Kód: 1569
3,75 € 3,13 € bez DPH 0,75 € / 100 ml
Vypredané
Možnosti doručenia
Položka bola vypredaná…

šetrne čistí drevené povrchy a obnovuje ich prirodzenú krásu

  • proti prachu a špine na drevené povrchy s rozprašovačom
  • dokonale odstraňuje špinu, prach a otlačky prstov 
  • chráni očistené povrchy pred opätovným usadzovaním prachu a nečistôt

taliansko-mapa

Detailné informácie

Podrobný popis

Pronto expert care legno čiastiaci prostriedok na nábytok - 500 ml

šetrne čistí drevené povrchy a obnovuje ich prirodzenú krásu

  • proti prachu a špine na drevené povrchy s rozprašovačom
  • dokonale odstraňuje špinu, prach a otlačky prstov 
  • chráni očistené povrchy pred opätovným usadzovaním prachu a nečistôt
  • !!! Nepoužívajte na koži, drevo bez povrchovej úpravy, neleštený mramor a žulu. Nemiešajte s inými čističmi.

Použitie: nastriekajte na čistený povrch a utrite suchou handričkou alebo papierovým obrúskom

Bezpečnostné upozornenie GHS05 - korozívne a žieravé látky

ghsSymbol0

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, musí byť k dispozícii obal alebo etiketa výrobku.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky kontaktné šošovky. Opláchnite ďalej.

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/výpary/aerosóly.

Obsah nebezpečných látok alkoholy, C13-15, rozvetvené a lineárne, etoxylované EO=8.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: