Savo Prim Svieža vôňa univerzálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok 1,2 L

Kód: 68073
2,45 € 2,04 € bez DPH 2,04 € / 1 l
Skladom (7 ks)
Môžeme doručiť do:
19.6.2024
Možnosti doručenia

likviduje 99,9% baktérií, vírusov, kvasiniek a vláknitých plesní

  • dezinfekcia povrchov, umývateľných plôch a bielizne
  • s bieliacimi účinkami
  • na umývanie a dezinfekciu plôch a podláh, sanitárnej keramiky, WC, drezov, kuchynských potrieb, hračiek a kotercov pre zvieratá

     

Detailné informácie

Podrobný popis

Savo Prim Svieža vôňa univerzálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok 1,2L

dezinfekcia povrchov, umývateľných plôch a bielizne

  • likviduje 99,9% baktérií
  • s bieliacimi účinkami
  • na umývanie a dezinfekciu plôch a podláh, sanitárnej keramiky, WC, drezov, kuchynských potrieb, hračiek a kotercov pre zvieratá

Koncentrovaný čistiaci a dezinfekčný prípravok Savo Prim so Sviežou vôňou. Vyniká univerzálnosťou použitia a silným účinkom. Vhodný na jednofázovú dezinfekciu aj čistenie všetkých umývateľných plôch. Spoľahlivo likviduje 99,9% baktérií, vírusov, kvasiniek a plesní.

Odstraňuje všetky nežiaduce pachy, napríklad zápach z chladničky, cigaretový dym alebo pachy domácich zvierat. Dezinfikuje a bieli bielizeň.

Použitie v domácnosti: Savo Prim Svieža vôňa má univerzálne použitie. Odstraňuje všetky nežiaduce pachy, napr. zápach z chladničky, cigaretový dym, pachy domácich zvierat, ďalej je určený na umývanie a dezinfekciu plôch a podláh, sanitárnej keramiky, WC, drezov, kuchynských potrieb, hračiek a kobercov pre zvieratá.

Príprava roztoku a riedenie: Do 4 l vody pridajte 200ml Savo Prim (5 plných uzáverov). Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opláchnite po 30 min. pitnou vodou.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: viď obal

label-danger      strom

Bezpečnostné upozornenie: Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Dráždi oči a pokožku. Vysoko toxický pre vodné organizmy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu s očami, okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len podľa návodu. Zabráňte uvoľneniu z nezriedený výrobok priamo do prostredia. Uchovávajte na chladnom mieste a vo vzpriamenej polohe. Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.Prázdna fľaša nepoužívajte na iné účely, na likvidáciu vypláchnite vodou a dať do odpadu. Dráždivé.

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou (alebo osprchujte). PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Uniknutý produkt zoberte. Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný.

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: